Regler og Vilkår for deltagelse:

Disse reglene og betingelsene for deltagelse gjelder den Norske konkurransen av KWC - Karaoke VM 2013. Ved å delta i denne konkurransen er deltagerne bundet av disse Vilkårene for deltagelse. Arrangørene av KWC Norway forbeholder seg retten til å bestemme om en deltager er kvalifisert utover disse vilkårene for deltagelse. Ingen diskusjoner vil bli inngått, alle avgjørelser er endelige.


1. Hvem kan delta:

1.1. Alle deltagere må på konkurransens tidspunkt ha gjort seg kjent med vilkårene for deltagelse i konkurransen
(og at de er underlagt vilkårene for deltagelse og krav som følger nedenfor)

A) 18 år og oppover;
B) Er Norsk statsborger (Man kan ikke bli Norgesmester uten å være Norsk Statsborger og heller ikke representere Norge som land)
C) Er solo og amatør utøver 
D) Har betalt deltager bevis pålydende 250,- kroner for NM 2015. (Kvittering kan måtte fremvises på konkurranse stedet) 

1.2. En amatør er definert som en som oppfyller alle følgende kriterier.

A) Ikke har sang som levebrød, uavhengig av hvorvidt de har en vanlig jobb;
B) Ikke har en signert kontrakt som sanger, ikke har en manager og ikke har en platekontrakt;
C) Ikke har en online profil hvor man portretterer seg selv som en profesjonell sanger. Arrangørene av KWC Norway forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen om en online profil er inkludert, men ikke begrenset til, nettsteder og sosiale medier, utover disse amatørkriteriene.

1.3. Hvis en deltager oppfyller kriteriene ovenfor, men utfører sangopptredener noen ganger eller som har sunget eller har deltatt på en CD-utgivelse.

A) Disse kan ikke delta i konkurransen på en arena som er vert for konkurransen hvor de har sunget iløpet av de siste tolv (12) måneder;
B) De kan ikke tidligere ha inngått en platekontrakt, blitt kjent for en solokarriere eller som medlem av et band eller hatt en artistkarriere;
C) Hvis de har en CD eller opptak tilgjengelig for allmennheten, må de ha betalt for hele produksjonen selv, dvs. det er ikke et resultat av platekontrakt.
D) Har ikke opptrådt regelmessig etter 31. desember 2014, og oppfyller alle de ovennevnte kriteriene.

1.4. Ansatte (som per definisjon nedenfor) av følgende er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen.
a) Ansatte i foretakene som arrangerer konkurransen (VIP-Booking & Management AS / KWC - Norway)
b) Deltakelse i andre karaoke selskaper.
c) Ansatte i de deltakende arenaer kan ikke delta i konkurransen på stedet der de jobber. De kan delta på en annen deltagende arena. Tidligere ansatte i en deltagende arena må ha forlatt stillingen på stedet før 31 desember 2013 for å være kvalifisert for å delta på samme arena.
Definisjon av en Medarbeider - En arbeidstaker er noen som har utført tjenester eller er underleverandør, enten betalt eller ikke, ved den tilknyttede virksomheten.

1,5. Direkte familiemedlemmer (som per definisjon under) av ansatte (som per definisjon ovenfor) kan ikke delta i konkurransen hvor deres familie arbeider. De kan delta i konkurransen på en annen deltagende arena.
Definisjon av direkte familiemedlemmer - Inkluderer direkte familiemedlemmer, samboere, gifte partnere, forloveder, kjærester og alle som bor i samme husstand (uansett om de er relatert eller ikke).

1.6. Tidligere Deltagere - Følgende tidligere deltagere er ikke kvalifisert til å delta i 2014 konkurransen.

A) De som har vunnet en KWC Norway Finale. 


2. Deltagelsesvilkår

2.1. Alle deltagende forutsettes å tilfredstille alle konkurransens vilkår for deltagelse. Hvis en deltager er usikker på sin plassering må de kontakte KWC Norway via www.kwcnorway.no for verifisering;

2.2. Deltagerne kan delta på alle deltagende steder under konkurranse serien inntil de har vunnet en delfinale. Når de har vunnet en delfinale, kan de ikke delta i den samme konkurransen på et annet sted mens konkurransen fortsatt pågår på stedet der de har vunnet sin delfinale;

2.3. Når en konkurrent har vunnet en delfinale vil de umiddelbart sikre sin plass i en semifinale. De kan ikke delta i konkurransen igjen på dette nivået på et annet sted;

2.4. Hvis en utøver mislykkes i en delfinale, kan de delta på en annen deltagende arena når konkurransen på deres første spillested er over, så lenge de ikke lenger er i konkurransen;

2.5. Arrangører kan kreve et minimumsoppmøte av deltagere under delfinaler. Det er deltagerens ansvar å sjekke med sin karaoke operatør når det gjelder de individuelle spillestedenes krav;

2.6. Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltager hvis oppførsel, eller deltagerens følge, er respektløse ovenfor andre sangere, koordinatorer, sponsorer og arrangører av arrangementer. Ingen diskusjoner vil bli inngått, avgjørelsen er endelig.


3. Opptakskrav

3.1. Alle deltagere må være berettiget til å få et norsk pass om de skulle bli kronet til 'Vinner av KWC Norway 2015'.

3.2. Alle deltagere er ansvarlige for å sikre at de er egnet for nasjonale og oversjøiske reiser og har ingen åpenbar grunn til ikke å være kvalifisert til å reise inn i eller å få godkjent innreise til et annet land. Bevis kan være nødvendig.

3.3. Arrangøren forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen på om en deltager er kvalifisert utover disse vilkårene for deltagelse.
Deltagerne kan bli bedt om å signere juridiske dokumenter og fremlegge bevis for valgbarhet.

3.4. Alle spørsmål vedrørende om en deltager er kvalifisert må fremlegges, avklares og ryddes opp i senest 7 dager før semifinaler. Bevis på dette kravet vil være nødvendig.


4. KWC Norway premiepakke (Mer informasjon kommer)

4.1 Som vinner av NM i karaoke vinner du en reise for (1) personer til Singapore for å delta i VM 2015. Du reiser her med en representant fra KWC Norway og din medfinalist. Inkludert i premien er reise, opphold på minimum 3stjerners hotel (enkeltrom) og diverse felles bespisninger. Verdi på premien er satt til ca. 15.000 NKR. 

4.2 Som vinner av NM I Karaoke vinner du også diverse sponsorpremier (Ikke avklart ennå) og retten til å kalle deg NORGESMESTER i Karaoke. 


5. Konkurranse Format.

5.1. Delfinalene vil bli holdt på ulike arenaer over hele Norge. Variasjoner kan forekomme ved visse arenaer inkludert, men ikke begrenset til, antall delfinaler som gjennomføres, antall deltagere valgt ved hver delfinale og det antall representanter som sendes til semifinalen. Alle varianter, inkludert men ikke begrenset til, det antall representanter som sendes fra hvert sted til en statsfinale, er ene og alene opp til skjønn fra KWC Norway arrangørene.

5.2. En (1) Vinner av hver delfinale vil være kvalifisert til å representere semifinalene i KWC Norway. (tid og sted kommer)

5.3. Deltagerne kan synge en hvilken som helst sang fra sine valg i løpet av kvelden og spillestedets delfinale. Det er helt opptil hvert sted og karaoke operatør, hvor mange sanger som vil bli fremført i deres arenas delfinale.

5.4. Det er helt opptil arrangørene hvor mange sanger som vil bli fremført av hver deltager på hver delfinale, semifinale og i KWC Norway finalen. 

5.5. Det er arrangørens beslutning hvor ofte en sang kan synges av forskjellige deltagere i alle delfinaler, semi eller hovedfinalen. Etter å ha nådd dette nivået, bør deltagerne ha et lite repertoar av sanger klare og registrere sine sanger tidlig.

5.6. Arenaer og karaoke operatører kan gjennomføre sine delfinaler på en måte som passer deres egen arena. Men de vil til enhver tid bli bedt om å overholde disse 'vilkår for deltagelse' & KWC Norways bedømmelseskriterier & gjennomføre sine delfinaler på en rettferdig måte.

5.7. Alle deltagere er ansvarlige for sin egen reise og oppholdsutgifter til og fra alle delfinaler, semifinaler og hovedfinalen.

5.8. Arenaer og karaoke operatører kan selv gi deltagere tillatelse til å bruke sine egne karaokeplater så lenge de er originale plater, er rene og uten riper. Piratkopierte plater, lyd-plater, digitale formater og digitale formater flyttet til disc vil ikke bli akseptert noen sted i KWC Norways konkurranser. 

5.9. I Semifinalene og hovedfinalen vil filene til Sun Fly Karaoke brukes hvis ikke annet er nevnt god tid i forveien. Intet ansvar vil bli akseptert av arrangørene for formatene som ikke er tilgjengelige i alle arenaer og finaler, heller ikke for en karaoke operatør som velger å akseptere uakseptable formater under delfinaler. Vennligst sjekk med din karaoke operatør angående deres operativsystem. Alle spor vil bli pålagt å ha tekster som vises på skjermen. 

5.10. Deltagende karaoke operatører har rett til å nekte bruk av en utøver sin plate eller sangformat hvis de føler det er i strid med piratkopierings lover, ikke kan spilles på deres system eller ikke er en karaoke-plate med tekst som vises på skjermen.

5.11. Intet ansvar vil bli akseptert for deltagernes plater på ethvert stadium av konkurransen.


6. Bedømmelseskriterier.

6.1. Det anbefales at deltagerne investerer tid og krefter i sine sangvalg og opptreden på alle nivåer.

6.2. Bedømmelseskriteriene - vokal evne og uttrykk, presentasjon (antrekk), tilstedeværelse på scenen og karisma pluss underholdningverdi.

6.3. Det anbefales at deltagerne støtter arenaen hvor de har vunnet sine delfinaler. Ekstra poeng kan tildeles stedets finalenivå til de som har støttet spillestedet og deres karaokeshow mer enn én gang. Se punkt 2.5.

6.4. Dommernes avgjørelse er endelig. Ingen diskusjoner vil bli inngått.


7. Karaoke VM krav. 

7.1. Den store finalevinneren vil bli pålagt å ha fire sanger forberedt for Karaoke VM finalen. Disse sangene må fremsettes i foretrukket rekkefølge innen 7 dager etter KWC Norways finale. Disse sangene er valget til finalisten. Sangvalgene kan bli gjenstand for et tidskrav fra arrangørene av Karaoke VM. Når presentert, kan sangene som er valgt og ønsket rekkefølge ikke endres.

7.2. Den store finalevinneren vil bli pålagt å overholde vilkårene for oppføring i Karaoke VM. Premieutbetaling i verdensfinalen kan være gjenstand for lokale skatteregler i vertslandet.

7.3. Hvis den Norske representanten blir kronet Karaoke verdensmester 2014 og tildeles en tur til KWC 2014 som en premie, vil de bli pålagt å delta i KWC 2014.

7.4. Hvis den Norske representanten er tildelt en platekontrakt på verdensfinalen, vil de bli pålagt å signere en kontrakt fra Finland og det kan være nødvendig å reise til Finland på et fremtidig tidspunkt.

7.5. Den Norske vinneren vil bli pålagt å gjøre seg tilgjengelig for mediaforespørsler gjennom hele varigheten av deres regjeringstid.

7.6. Den Norske vinneren vil bli pålagt å signere en kontrakt etter å ha vunnet den Norske Finalen som gir VIP-Booking & Management AS fulle managerrettigheter etter standard industri provisjonssatser for begrepet av vinnerens regjeringstid som Norsk Karaoke verdensmester og / eller Karaoke verdensmester for forvaltning av alle og alt som tilbys mottatt under deres regjeringstid som Norsk Karaoke verdensmester og / eller Karaoke World Champion, inkludert, men ikke begrenset til, ytelse forespørsler, media forespørsler og deres platekontrakt og / eller retur til verdensfinalen, hvis tilbudt som en premie, bør de bli kronet Karaoke verdensmester. Ingen garanti gis om at ytterligere tilbud vil bli gitt som en følge av deltagelse i eller ved å vinne Karaoke VM eller fra signering av kontrakten.

7.7. Den store finalevinneren vil få lov til å bruke sine egne CDG plater på Karaoke VM så lenge de er originale plater.


8. Skade-erstatning.

8.1. Ved å entre denne konkurransen samtykker du til ikke å holde Arrangører ansvarlig for noe tap, skade, sykdom, død, skade eller erstatningskrav og å overholde vilkårene for deltagelse. Oppføringer forblir eiendommen til Arrangørene.

8.2. E-postadresse på innmeldingsskjemaet til semifinaler og finaler er valgfritt og kan brukes for fremtidig markedsføring.

8.3. Ved å delta i konkurransen godtar du at bildet ditt, lyd og opptredener fra enhver anledning iløpet av din involvering i KWC kan kringkastes i en hvilken som helst form til enhver tid, både nå og i fremtiden, og du vil ikke kunne kreve noen fremførelsesrettigheter eller avgifter. Opptak og fotografier forblir eiendommen til arrangørene og fotografene.

8.4. Ved å delta i konkurransen bekrefter du at arrangørene av Karaoke VM’s Norske konkurranser ikke er ansvarlig for eventuelle endringer i organisasjonen, den internasjonale finaledestinasjonen og premier ved KWC Organisation Ltd. - Finland. Den norske arrangøren forbeholder seg retten til å endre den norske konkurransens premiepakke detaljer for å passe alle uforutsette endringer gjort av KWC Organisation Ltd & deres sponsorer.

8.5. Arrangørene påtar seg intet ansvar for endringer i premier gitt av sponsorer og forbeholder seg retten til å endre den norske konkurransens premiepakke detaljer for å passe alle uforutsette endringer gjennomført av sponsorene.

8.6. Arrangørene påtar seg intet ansvar for premier som tilbys av arenaer og operatører utenfor den norske konkurransens premiepakke.

8.7. Force Majeure - Hvis av en eller annen grunn denne konkurransen ikke er istand til å gjennomføres som planlagt inkludert, men ikke begrenset til, force majeure (brann, flom, jordskjelv, storm, syklon eller annen naturkatastrofe) eller andre uforutsette årsaker utenfor kontroll av arrangørene som påvirker riktig og / eller sikker gjennomføring av denne konkurransen, forbeholder arrangørene seg retten til etter eget skjønn, å gjøre det de kan for å avbryte, avslutte eller suspendere konkurransen.

8.8. De offisielle internasjonale Arrangørene av Karaoke VM er KWC - Finland.

8.9. Den offisielle norske arrangøren er VIP-Booking & Management AS

8.10. Alle vedtak fattet av arrangørene er endelige. Ingen diskusjoner vil bli inngått.

8.11. Disse 'Betingelser for Deltagelse' kan endres uten varsel. Alle endringer vil bli lagt ut på den offisielle Norske Konkurransens nettside - www.kwcnorway.no